Webáruházunk anonim sütik (cookie-k) segítségével nyújtja szolgáltatásait. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát. Részletek >>>

Általános szerződési feltételek

Jogok és kötelezettségek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Euronorm 2000 Kft. (továbbiakban: Webáruház, Eladó), és a Webáruház által a www.euronorm.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél, Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Webáruház és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.euronorm.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Webáruház vagy közreműködője által történik.

 

Webáruház Adatai:

Cégnév: Euronorm 2000 Kft.

Székhely:  2400 Dunaújváros, Magyar út 41.

Telefon:  +36 25 787 399

E-mail: ugyfelszolgalat@euronorm.hu

Internetáruház: www.euronorm.hu

Cégjegyzékszám: 07-09-007318

Bejegyző bíróság: Fejér Megyei Bíróság Cégbírósága, Székesfehérvár

Adószám: 12492558-2-07

Bankszámlaszám: 10201006-50109393-00000000

Képviselő neve: Szabó Zoltán (ügyvezető)

Képviselő elérhetősége: +36 25 787 399

 

Webshop és tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév: Shoprenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 29.

E-mail: info@shoprenter.hu

Telefonszám: +36 1 234 5011

 

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.euronorm.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Euronorm webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Az Euronorm webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

1.2. Az Euronorm webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. Az Euronorm webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, teljesítéséig módosítható, lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A módosítás és a lemondás joga nem gyakorolható visszaélésszerűen. A Webáruház visszaélésszerűnek tekinti, ha az Ügyfél

 • a visszaigazolt rendelését egymást követően egynél többször lemondja,
 • a rendeléseinek több mint 40 %-át egynél többször lemondja,
 • egy rendelését 3-nál többször módosítja.

 

1.5. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a rendelések visszaigazolása után Webáruház megkezdi a teljesítést, így a módosítás, illetve lemondás Webáruháznak többletköltséget okoz.

1.6. A szerződés nyelve magyar.

1.7. A szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja. 

1.8. Az Eladó magatartási kódexnek nem veti alá magát.

 

2. REGISZTRÁCIÓ

2.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.2. A Webáruházat az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Webáruházat nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Webáruháznak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Webáruház minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Fiókadatok módosítása vagy Címadatok módosítása linkre kattintás után van lehetőség. Bejelentkezés utána a rendelések adatai is megtekinthetőek. Webáruházat a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.3. Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

2.4. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Webáruházat.

 

2.5. REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE

2.5.1. Az Ügyfél megtekintésre e-mailben lekérheti a webshopban tárolt adatait, illetve bármikor törölheti is ezeket, ezzel törölve regisztrációját is. A link a Személyes adatok kezelése oldalon érhető el.

2.5.2. Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ugyfelszolgalat@euronorm.hu küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Webáruház köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

2.5.3. A Webáruház fenntartja magának a jogot, hogy az Ügyfél visszaélésszerű magatartása esetén (ld. 1.4. pont) az Ügyfél regisztrációját azonnali hatállyal törölje.

2.5.4. Webáruház jogosult azon felhasználók regisztrációját is azonnali hatállyal törölni, akik legalább egy alkalommal a megrendelt és kiszállított csomagok átvételét megtagadták.

 

3. MEGRENDELÉS

3.1. Az Ügyfélnek lehetősége van a webáruház termékei között válogatni és ezek lényeges tulajdonságait megismerni. A Webáruház által forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítása az áruval együtt kerül átadásra. Ha az Ügyfél nem kapná meg a használati utasítást, akkor azt azonnal, az áru használatba vétele előtt jelzi a Webáruház elérhetőségei egyikén és a Webáruház haladéktalanul pótolja azt.

Az Ügyfél elfogadja, hogy a weboldalon szereplő képek csak illusztrációk, illetve a különböző eszközök kijelzőin egyes színek, színárnyalatok másként jelennek meg, ezért a termékek a valóságban eltérhetnek a Weboldalon látottaktól. Az Ügyfél a termékek pontos tulajdonságaiért (pl. színek, méret, anyag stb.) és felhasználási területeiért vagy mintakollekció kérése esetén a Webáruházzal egyeztet a megadott elérhetőségeken. 

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Webáruház fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.4. Amennyiben a Webáruház minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Webáruház nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.5. A megrendelést a Webáruház Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul, pontosan, a valóságnak megfelelő adatokkal kitölti. A Webáruházat az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.6. A vásárlás menete és a megrendelés elküldése

Az Ügyfél a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár „Megtekintés” gombjára kattintva a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget lehet áttekinteni, itt leellenőrizhető a rendelés helyessége, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosítható vagy törölhető. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét. Ha az Ügyfél megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor a "Tovább a pénztárhoz" gombra kattint.

A "Tovább a pénztárhoz" gombra kattintás után, a Pénztár oldalon a következő lépéseken vezeti végig a Vásárlót a rendszer:

1. Bejelentkezés

A Ügyfélnek az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

- "Vásárlás regisztráció nélkül": a 2. lépésében kért mezőket a Ügyfélnek kell kitöltenie.

- "Regisztráció": ha az Ügyfél még nem regisztrált a rendszerbe, akkor itt lehetősége van a regisztrációt megtenni.

- "Bejelentkezés": az Ügyfél e-mail címével és jelszavával bejelentkezik, ekkor a következő lépésben kért adatokat automatikusan kitölti a rendszer. 

2. Adatok megadása

Ha az előző pontban bejelentkezett az Ügyfél, akkor a korábbi regisztrációja során megadott adatokat (név, e-mail, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím) a rendszer automatikusan kitölti. Az Ügyfélnek lehetősége van megváltoztatni ezeket az adatokat az "Adatok módosítása", illetve "Módosít" linkre kattintva. A szállításai és számlázási cím esetében lehetőség van az alapértelmezettől eltérő cím megadására az "Új címet adok meg" rádiógomb választásával. Ekkor az adott cím csak az aktuális rendelésre vonatkozóan változik meg, az alapértelmezett számlázási és szállítási cím nem változik.

Regisztráció nélküli vásárlás esetén a mezőket értelemszerűen, a kért információval, pontosan kell kitölteni. Ebben a formában megadott adatokra is vonatkozik az Adatvédelmi nyilatkozat.

3. Szállítási mód

A vásárolni kívánt termékek súlyától és a vásárlás végösszegétől függően a rendszer felkínálja a lehetséges szállítási módokat és feltünteti ezek díját is. A szállítás díja a rendelt termékek összegéhez kerül hozzáadásra és a végösszeggel együtt fizetendő.

Egyes szállítási módok esetében további információkat kérhet a rendszer (pl.: átvételi pont megjelölése). Ezek megadása szükséges a teljesítéshez.

Az egyes szállítási módok részleteiről az alábbi linken olvashat.

4. Fizetési mód

A felkínált fizetési módok közül választhat az Ügyfél.

5. Rendelés összesítése

A vásárlás összesítése látható, amely tartalmazza a rendelt termékeket és árukat, a kért szállítási módot és költségét, valamint a rendelés nettó részösszegét, a vonatkozó áfát és a bruttó végösszeget.

Az Ügyfélnek lehetősége van a Megjegyzés rovatban a rendeléssel kapcsolatos speciális igényeit megadni.

Miután az Ügyfél ellenőrizte a rendelés összesítését és egyetért vele, akkor az alapértelmezésben üres, az Általános Szerződési Feltételeket elfogadó és pénzfizetési kötelezettséget elismerő jelölőnégyzetet ki kell pipálnia. Ezután a "Megrendelés" gombra kattintva a rendszer rögzíti a rendelést és egy új oldalra irányít át, ahol a rendszer megköszöni a rendelést. 

3.7. A Weboldalon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adó nélkül (nettóban) és az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) is fel van tüntetve. 

A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre. 

 

4. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

4.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában, a megrendelés Webáruház részére való elküldéséig, bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva vagy számlázási és szállítási adatok módosítása a "Módosítás" gombra kattintva stb.).

4.2. Az elküldött, de még nem teljesített rendelésben az Ügyfél által hibásan megadott számlázási és szállítási címeket a számlázásig lehet módosítani.

4.3. Az Ügyfél által megadott hibás adatokat tartalmazó számlát utólag nem áll módunkban javítani.

 

5. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

5.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Webáruház késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. A visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag arról tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a megrendelése a Webáruházhoz megérkezett. 

5.2. A visszaigazoló e-mail a Webáruház részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Webáruház és az Ügyfél között.

5.3. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Webáruháztól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

5.4. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Webáruház részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatokban, azt késedelem nélkül írásban vagy telefonon jeleznie kell a Webáruház felé.

5.5. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

6. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1. SZÁLLÍTÁS

6.1.1. A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított 2-5 munkanap, kivételes esetben legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük.

6.1.2. A Webáruház a megrendelt termékeket szállítási költség ellenében szállítja ki az Ügyfél részére. Az Ügyfél a választható szállítási módokról és átvételi lehetőségekről a szállítási és fizetési módok oldalon tájékozódhat. Előzetes jelzés alapján a rendelt termékek személyesen is átvehetők a Webáruház székhelyén.

6.1.3. A Webáruház a megrendelt termékeket díjmentesen házhoz szállítja (saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével), ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a Weboldalon mindenkor közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget. A díjmentes szállítás más kedvezményekkel nem összevonható, kivéve, ha a Webáruház ezt írásban közzéteszi.

6.1.4. A szállítási díj a megrendelés összesítő képernyőn, a számlán és a visszaigazoló emailben is feltüntetésre kerül.

6.1.5. A Webáruház a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

6.1.6. Ha egy Ügyféltől több megrendelés is érkezik, akkor azok alapesetben külön kerülnek feldolgozásra. Ennek értelmében a díjmentes szállítás csak arra a rendelésre vonatkozik, amely teljesíti az ehhez szükséges feltételeket (a feltételeket nem teljesítő rendelések esetén a kalkulált szállítási díjat kell fizetni).

6.1.7. Az Ügyfél kifejezett kérésére a még nem kiszállított rendelései (amelyek még nem lettek átadva a futárszolgálatnak) egy szállításba összevonhatók, ha a Webáruház visszajelzése alapján is van rá lehetőség.

 

6.2. Fizetés

6.2.1. Az Ügyfél a választható fizetési módokról a szállítási és fizetési módok oldalon tájékozódhat.

6.2.2. Díjbekérőt azon Ügyfelek részére küld a Webáruház, akik nem készpénzben történő fizetési módot választottak és a csomagjuk szállításra kész. A díjbekérő már tartalmazza a kiegyenlítés után kiállítandó számla minden adatát, beleértve rendelt termékeket, szolgáltatásokat, a szállítási díjat és ezek összesítését. A díjbekérőt az ÁSZF-ben megadott bankszámlaszámra kell átutalni. A díjbekérő kiegyenlítése után kezdődik meg a csomag szállítása.

6.2.3. Azon Ügyfeleknek, akik a feliratozás szolgáltatást először veszik igénybe, az Eladó díjbekérőt küld, amely kiegyenlítése után kezdi meg a rendelt termék Ügyfél által megadott szempontok szerinti személyre szabását. 

 

6.3. Számlázás

6.3.1. Az Eladó az Ügyfél részére elektronikus számlát állít ki, amelyet az Ügyfél által megadott email címre megküld.

6.3.2. Jelen ÁSZF elfogadásával az Ügyfél beleegyezik, hogy az elektronikus számlát befogadja.

6.3.3. Az Eladó számlázási rendszere és az ezen keresztül előállított bizonylatok megfelelnek a hatályos jogszabályoknak és ajánlásoknak: 2007. évi CXXVII. törvény 177§, NAV Információs füzetek: 18. Számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai, Az elektronikus számlákkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

 

 

7. ELÁLLÁSI JOG

 

KI ÉLHET AZ ELÁLLÁSI JOGGAL?

7.1.1. Kit illet az elállási jog? A Fogyasztókat. A Polgári Törvénykönyv és a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet alapján Fogyasztó az, aki kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (magánszemély), aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz.

Ez alapján egy cég nem élhet az indoklás nélküli elállás jogával, viszont a szavatossági jogokkal igen.

 

14 NAP - MIT JELENT? 

7.2.1. A Fogyasztó jogosult tizennégy (14) naptári napon belül indoklás nélkül elállni (akár a 14. naptári napon is).

7.2.2. Mikortól kell számolni a 14 napot?

 1. A termék átvételének napjától.
 2. Több termék, több tétel, több darab esetén az utoljára átadott termék átvételének napjától.
 3. Meghatározott időszakon belül rendszeresen szolgáltatott termék esetén, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától.

7.2.3. A Fogyasztó a rendelés leadásának napja és a áru átvételének napja közötti időszakban is írásban lemondhatja a rendelését.

7.2.4. Az elállási szándékot tartalmazó egyértelmű nyilatkozatot a Fogyasztó írásban (postán vagy e-mailben) eljuttatja jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek egyikére. 

 • Az eladó a postai úton történő elállás esetén a postára adás dátumát veszi figyelembe.
 • Az eladó az emailben vagy faxon történő elállás esetén az e-mail vagy fax küldésének idejét veszi figyelembe. 

Weboldalunkon keresztül is elküldheti nyilatkozatát a Rendelés törlése, elállás űrlapon keresztül. Ha itt küldi el nyilatkozatát, akkor arról a megadott e-mail címre egy másolatot küldünk!

7.2.5. Elállás esetén a Fogyasztó köteles rendelt termékeket mielőbb, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül eljuttatni az eladó székhelyére vagy az eladó által megbízott személynek átadni.

 

PÉNZ VISSZAFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK

7.3.1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján az Eladó az elállás bejelentésétől számított 14 napon belül visszafizeti a Fogyasztónak a vásárlás teljes összegét, beleértve a szállítási díjat is.

7.3.2. Az eladó a szállítási díjat csak a legolcsóbb szállítási díj mértékéig köteles visszafizetni.

7.3.3. Az áru visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli.

7.3.4. A visszatérítés módja a fizetési móddal megegyezik, de a Fogyasztó beleegyezésével más módon is történhet. Más visszafizetési mód esetén a Fogyasztót többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan megadott bankszámlaszám vagy postai címért az eladót felelősség nem terheli, az ebből adódó késedelemért az eladó nem vonható felelősségre.

7.3.5. Az eladó mindaddig visszatarthatja a Fogyasztó által a termékért fizetett összeget, amíg a termékek nem érkeztek meg az eladó székhelyére vagy a Fogyasztó egyértelműen nem bizonyítja, hogy az árut visszaküldte.

7.3.6. Az utánvéttel, vagy címzett fizet megjelöléssel feladott termékeket az eladó nem veszi át.

 

KIPRÓBÁLÁS, HASZNÁLAT

7.4.1. A Fogyasztó a rendelt termék csomagolását kibonthatja, az árut megtekintheti és kipróbálhatja.

7.4.2. A 45/2014. kormányrendelet 25. § alapján a Fogyasztó a "termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel." Az Eladó követelheti a szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek megtérítését.

 

AZ ELÁLLÁS NEM LEHETSÉGES

7.5.1. A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás jogát a 45/2014. sz. kormányrendelet 29. § (1) bekezdése szerint az alábbi esetekben:

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

8. JÓTÁLLÁS, KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG

A Vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával az alábbiakat elfogadja:

 • A Webáruház nem a saját, hanem kereskedelmi partnerei (továbbiakban: kereskedelmi partner) termékeit értékesíti. A Vásárló által kezdeményezett szavatossági illetve jótállás érvényesítés (a kellékszavatossági igényt kivéve) minden esetben a Vásárló és az adott kereskedelmi partner illetve gyártó között lehetséges, melyben az Eladó a Vásárló kérésére közvetítő szerepet vállalhat.
 • A Vásárló a panaszkezelés folyamatának elején egyértelműen igazolja (pl. számla bemutatása), hogy a terméket az Eladónál vásárolta.
 • A Vásárló a problémás terméket saját költségén juttatja el a Webáruház székhelyére. A panasz pozitív elbírálása esetén a csere- vagy javított termék szállítási díját a Webáruház viseli.
 • A reklamáció tárgyát képező terméket - mivel speciális területen került alkalmazásra - az Eladó csak szennyeződésmentesen, ruházatot csak mosott, vegytisztított állapotban veszi át. A szennyezett terméket az Eladó munkahigiéniai okok miatt tisztításig visszautasítja.
 • A hiba észlelésekor a ruha, cipő vagy eszköz használatát a Vásárló felfüggeszti annak érdekében, hogy a további használat ne növelje a hiba mértékét és tegye teljesen selejtté a kifogásolt eszközt. 
 • Az Eladó a nem részletezett kérdésekben a Ptk. szerint jár el.

8.0.1. Fogalom meghatározás:

 • áru: ingó dolog. Ennek részét képezheti digitális tartalom vagy kapcsolat digitális szolgáltatással, amely működése nélkül az áru nem tölti be a funkcióját.

 

8.1. Jótállás (garancia)

8.1.1. Az Eladó a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő jótállást biztosítja a Fogyasztónak minősülő Vásárlók esetén a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet alapján. Ezen rendeletben azon áruk köre is meghatározásra került (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek), amelyekre a kötelező jótállás vonatkozik.

8.1.2. A jótállás időtartama (jótállási idő) a teljesítéssel, az áru Vásárló részére történő átadásával, vagy ha a Webáruház vállalta az áru beüzemelését, akkor az üzembe helyezés időpontjától kezdődik. Az időtartam hossza az áru értékétől függ:

 1. 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év,
 2. 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év,
 3. 250 000 forint eladási ár felett 3 év.

8.1.3. Milyen hiba esetén lehet a jótállást érvényesíteni? Akkor hibás az áru, ha a teljesítéskor nem felel meg a minőségre vonatkozó jogszabályoknak vagy szerződésben foglaltaknak.

8.1.4. Nem érvényesíthető a jótállás, ha

 • az Eladó bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, 
 • a hiba szakszerűtlen üzembe helyezés eredménye (kivéve, ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza),
 • a hiba rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyásából ered,
 • a hiba helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás eredménye,
 • a hibát elemi kár, természeti csapás okozta,
 • a jótállás érvényesíthetőségének ideje lejárt.

8.1.5. Ha az áru a vásárlástól, beüzemeléstől számítva 3 napon belül meghibásodik, akkor az Eladó úgy kezeli, mintha már az eladáskor hibás lett volna az áru és minden további nélkül cserélni fogja.

8.1.6. Ha az 1. meghibásodás utáni javításnál kiderül, hogy nem javítható a termék, akkor 8 napon belül cserélni kell. Ha cserére nincs lehetőség, akkor az Eladó a számlán szereplő vételárat visszafizeti.

Az Eladónak törekedni kell arra, hogy az áru átvételétől számítva a kijavítás vagy csere 15 napon belül megtörténjen. Ha a kijavítás vagy csere 15 napon túl teljesíthető, akkor arról tájékoztatni kell a Vásárlót. 

Ha az árut 30 napon belül nem lehet javítani:

 • a Vásárló hozzájárulhat a javítás későbbi teljesítéséhez,
 • a Vásárló kifejezett nyilatkozata nélkül vagy nemleges hozzájárulása esetén az árut 8 napon belül cserélni kell,
 • a Vásárló kifejezett nyilatkozata nélkül vagy nemleges hozzájárulása esetén, valamint ha a termékcsere nem lehetséges, akkor az Eladó a számlán szereplő vételárat visszafizeti 8 napon belül.

Ha az áru 4. alkalommal hibásodik meg, akkor a Vásárló

 • a vételár arányos leszállítását kérheti,
 • a hibát az Eladó költségére saját maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy
 • elállhat a szerződéstől és az Eladó a számlán szereplő vételárat visszafizeti 8 napon belül.

8.1.7. A jótállás nem érinti a Vásárló jogszabályból eredő kellék- és termékszavatossági jogait, ugyanakkor a jótállás sem a kellékszavatossággal, sem a termékszavatossággal egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthető.

 

8.2. Kellékszavatosság

8.2.1. A Vásárló az eladóval szemben, hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Kivétel, ha az eladó a vásárlót előzőleg tájékoztatja az áru ismert hibájáról. 

8.2.2. A kellékszavatosság érvényesítésére az áruátvételtől (teljesítéstől) számított 2 éven belül van lehetőség. A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az eladóval.

8.2.3. Milyen hiba esetén lehet a kellékszavatosságot érvényesíteni? Hibás a termék, ha a teljesítéskor nem felel meg a minőségre vonatkozó jogszabályoknak vagy szerződésben foglaltaknak.

8.2.4. Nem érvényesíthető a kellékszavatosság, ha

 • az eladó a vásárlót a vásárlás előtt tájékoztatta a hibáról,
 • a hibára termékszavatosság érvényesítése folyamatban van (párhuzamosan nem mehet a kettő),
 • a kellékszavatosság érvényesíthetőségi ideje lejárt. 

8.2.5. A kellékszavatossági igény bizonyítása:

 • a Fogyasztónak minősülő vásárló (természetes személy) esetén a kellékszavatossági idő első 6 hónapja alatt az eladót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba a teljesítést követően keletkezett, utána a vásárlót,
 • a Fogyasztónak nem minősülő vásárlónak (nem természetes személy) már a teljesítés pillanatától kezdve magának kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés előtt megvolt.

8.2.6. A hibás termék kijavítását (csak új alkatrész kerülhet beépítésre) vagy cseréjét kérheti a Fogyasztó.

Ha 

 • a választott megoldás teljesítése lehetetlen vagy
 • az Eladónak a másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve az áru hibátlan állapotban képviselt értékét vagy
 • az Eladó sem a kijavítást, sem a kicserélést nem vállalja vagy
 • az Eladó a javításnak vagy cserének meghatározott időn belül nem tud eleget tenni (figyelembe véve az áru elvárható rendeltetését),

akkor a vásárló

 • a vételár arányos leszállítását kérheti,
 • elállhat a szerződéstől és visszakérheti a vételárat.

8.2.7. A kellékszavatosságon belül érvényesíthető jogok igénybevételének sorrendje: kijavítás, csere, árleszállítás, elállás a szerződéstől.

8.2.8. Ha a Fogyasztó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény az áru egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

8.2.9. Az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét, amelyhez a Fogyasztó rendelkezésre bocsájtja a szóban forgó árut.

 

8.3. Termékszavatosság

8.3.1. Az áru hibája esetén a Fogyasztónak minősülő Ügyfél az áru gyártójával szemben termékszavatossági igényt érvényesíthet. (Ha a gyártó nem telepedett le vagy nincs képviselője az Európai Unióban, akkor az áru importálójával szemben érvényesítendő a termékszavatosság.)

8.3.2. A termékszavatosság érvényesítésére az áru forgalomba hozatalától számított 2 éven belül van lehetőség. A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a gyártóval.

8.3.3. Milyen hiba esetén lehet a termékszavatosságot érvényesíteni? Hibás a termék, ha a forgalomba kerülésekor nem felel meg a minőségre vonatkozó jogszabályoknak vagy a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságoknak.

8.3.4. Nem érvényesíthető a termékszavatosság, ha 

 • a gyártó az árut nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető,
 • az áru hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered,
 • a hibára kellékszavatosság érvényesítése folyamatban van (párhuzamosan nem mehet a kettő),
 • a termékszavatosság érvényesítésének ideje lejárt.

8.3.5. A teljes érvényesítési idő alatt a Fogyasztónak kell bizonyítania, hogy az áru hibája már a forgalomba hozáskor megvolt.

8.3.6. A hibás termék kijavítását (csak új alkatrész kerülhet beépítésre) vagy cseréjét kérheti a Fogyasztó.

8.3.7. Ha a Fogyasztó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény az áru egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

9. FELELŐSSÉG

9.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Webáruház nem vállal felelősséget.

9.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Webáruház nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

9.3. Webáruház kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Webáruház ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

9.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más weboldalakra vezetnek. Ezen weboldalak adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Webáruház nem vállal felelősséget.

9.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Webáruház jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Webáruház jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

9.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

9.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Webáruháznak. Amennyiben Webáruház jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

9.8. Feliratozás szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos feltételek.

9.8.1. Az Eladó vállalja, hogy

 • az általa végzett feliratozás szolgáltatást az Ügyfél által megadott és egyeztetett szempontok szerint végzi,
 • az Ügyféllel nem egyeztetett részleteket illetően az alkalmazott grafika és nyomtatás területén általánosan elterjedt megoldásokat használja.

9.8.2. Az Eladó  

 • nem köteles az Ügyféltől kapott szövegek, grafikai elemek tartalmi, minőségi és esztétikai ellenőrzésére,
 • nem vállal felelősséget az Ügyfél által választott és megadott helytelen paraméterekből adódó károkért,
 • nem fogadja el az előzőekből adódó reklamációt.

9.8.3. Látványterv: az Ügyfél rendelt feliratozási szolgáltatás előtt kérhet látványtervet. Ugyanakkor elfogadja, hogy a látványterveken szereplő elemek kizárólag illusztrációs célokat szolgálnak, az elkészült termék a valóságtól kis mértékben eltérhet! Ennek oka lehet: az egyes kijelzők képmegjelenítési képességének különbsége vagy a kapott grafikai anyagok minősége (pl. felbontás, színbeállítások). A látványtervet az Ügyfél elektronikusan kapja meg az általa megadott email címre. A látványterv elkészítésének költsége az Ügyfelet terheli.

9.8.4. Mintadarab: az Ügyfél a teljes rendelés gyártása előtt kérhet mintadarabot, amely elkészítésének részleteiről egyeztet az Eladóval. A mintadarab elkészítésének és szállításának költsége az Ügyfelet terheli.

 

10. SZERZŐI JOGOK

10.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Webáruház a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

10.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Webáruház előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Webáruház előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

10.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Webáruház előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

11. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Webáruház minden esetben arra törekszik, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezze. 

 

11.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Webáruház tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Központi cím: 2400 Dunaújváros, Magyar út 41.
 • Kapcsolattartó személy: Szabó Zoltán, ügyvezető
 • E-mail: ugyfelszolgalat@euronorm.hu

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Webáruház azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Webáruház a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát 

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja,
 • telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A Webáruház az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Webáruház elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Webáruház köteles öt évig megőrizni.

A Webáruház az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 12.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken fogadja. 

 

11.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Webáruház és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

11.2.1. Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Webáruház mindegyik üzletében elérhető. Az ide írt bejegyzésekre a Webáruház 30 napon belül írásban válaszol.

11.2.2. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben az Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

11.2.3. Békéltető testület. Panasz esetén az Eladónak békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettsége van. A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy az Ügyfél az Eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A panasz békés rendezése céljából a Vevő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat az Üzemeltető székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában Fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Webáruház székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

11.2.4. Online vitarendezés. Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó regisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat. 

11.2.5. Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

 

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

12.1. Az Euronorm webáruház információs rendszerét erre szakosodott szolgáltató biztosítja, ezért biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

12.2. A Webáruház bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Webáruház a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja. 


Az Általános Szerződési Feltételek letöltése PDF formátumban: euronorm_aszf-jotallas_220919.pdf

Dunaújváros, 2022.09.19.